Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website
www.De-Signmaker.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de De-Signmaker-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De-Signmaker zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de De-Signmaker niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De-Signmaker garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De-Signmaker wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer De-Signmaker links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door De-Signmaker worden aanbevolen. De-Signmaker aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De-Signmaker niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.de-signmaker.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken
De-Signmaker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De-Signmaker of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen
De-Signmaker behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Over ons
De-Signmaker is dé specialist als het gaat om totaaloplossingen op het gebied van wanddecoratie, carwrapping, reclamebelettering en veel meer! Maatwerk en creativiteit, letterlijk en figuurlijk op een hoog niveau.
CONTACT
FROM OUR BLOG
+31(0) 76 85 08 799
info@de-signmaker.nl